این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 


پروفسور شهرام منتصر کوهساری
استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیردکتر مهدی خطیر
 هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات


 
صفحه اصلی > محورهای کنفرانس
.: محورهای کنفرانس

توليد علم در مهندسي برق

 

الكترونيك

 

مخابرات

 

كنترل

 

قدرت

 

مهندسی پزشکی

 

مهندسی و علوم کامپیوتر